Preview Mode Links will not work in preview mode

“Shijoje jetën çdo ditë”, me Joyce Meyer

Feb 26, 2024

Duke caktuar një kohë për mirëmbajtje, ne mund të shmangim emergjencat. Në këtë episod të “Shijoje jetën çdo ditë”, Joyce Meyer ndan histori të vërteta nga jeta dhe urtësi që bazohet tek Fjala, për të frymëzuar zgjedhje të zgjuara në jetë.


Feb 19, 2024

Si ndikon kompromisi në cilësinë e jetës suaj? Mësoni se si ta ruani veten tuaj nga barrat që ai sjell, në këtë episod të “Shijoje jetën çdo ditë”, me Joyce Meyer.


Feb 12, 2024

Perëndia dëshiron që ju të keni gëzim dhe të shijoni jetën, pavarësisht se si mund të jenë rrethanat. Në këtë episod të “Shijoje jetën çdo ditë”, me Joyce Meyer, mësoni se si të largoni pengesat, që nuk lejojnë rrjedhën e Perëndisë në jetën tuaj. 


Feb 5, 2024

Perëndia ka një plan të mirë për jetën tuaj. Mësoni se si të keni përparim frymëror që do t’ju sjellë gëzim dhe përmbushje jetëgjatë, në këtë episod të “Shijoje jetën çdo ditë”, me Joyce Meyer.


Jan 29, 2024

Perëndia po ju ndryshon! Mund të mos keni gjithmonë ndjesi të mirë, por është gjithmonë për të mirën tuaj. Në këtë episod të “Shijoje jetën çdo ditë”, me Joyce Meyer, inkurajohuni që ta lejoni Perëndinë plotësisht, të bëjë punën që Ai është duke bërë në ju.